Forskare från Stanford University reste tidigare i sommar runt i Sverige för att studera Boklok, från Skåne via BoKlokfabriken i Gullringen i Småland upp till Stockholm. Under tre dagar intervjuade de amerikanska professorerna olika nyckelpersoner samtidigt som de genomförde studiebesök på företagets byggprojekt i bland annat Södertälje, Fisksätra och vid Drottningholms slott. Vid en avslutande summering på Skanskas huvudkontor i Stockholm berättade Martin Fischer, professor, Civil and Environmental Engineering, att de kommer att använda BoKlok som fallstudie i sin undervisning.

Med på resan var också Margot Sutherland, chef för Stanfords verksamhet med fallstudier, och Robert Burgelman, professor på Stanford Business School. Anledningen till att de alls känner till BoKlok är Lean Forum Byggs tidigare styrelsemedlem Jerker Lessings förtjänst. Jerker arbetar som forsknings- och utvecklingschef på BoKlok och är dessutom gästforskare på Stanford. De amerikanska forskarna tyckte att Boklok var ett intressant studieobjekt med tanke på det systematiska arbetet med hela värdekedjan – från projektutveckling, markköp och industriellt byggande i fabrik till slutkundens behov och möjligheter att betala rimligt för sitt boende.

Extra roligt var att Martin Fischer berättade att de inte har sett något liknande någon annanstans och även om det finns några framåt företag i Kalifornien så har de inte nått lika långt. Det lönar sig att sticka ut och vara annorlunda! På BoKlok ser vi nu fram emot att bli en del i undervisningen inom olika utbildningar på Stanford, både för studenter och uppdragsutbildningar riktade mot näringsliv och myndigheter!