Så här i den inledande mjukstarten efter sommaren är det intressant att reflektera lite över förväntningarna på Lean Forum Bygg och mitt engagemang som styrelsemedlem. Rent instinktivt svarade jag ja när jag blev tillfrågad utan att på djupet fundera över på vad jag gett mig in på. Jag är naturligtvis inte obekant med Lean men heller ingen expert, så det kommer framförallt att bli intressant att se vad som är på gång inom byggsektorn.

På Linköpings universitet är vi främst kopplade till bygglogistik som – även om vi inte använder begreppet Lean – är tämligen närbesläktat. Både för vår forskning och utbildning tror jag att detta är ett bra sätt att hålla oss à jour, liksom för breddningen av vårt nätverk. Vi har vår centrumbildning Brains & Bricks med fokus på försörjningskedjor där vi gärna vill bredda vår sfär.

Samtidigt ska vi komma ihåg att Sverige är ett litet land, det gäller att hitta synergier och samverkan utan att inkräkta på andras områden. Naturligtvis känner jag en hel del av de aktiva inom Lean Forum Bygg – Sverige är som sagt inte så stort – men känner också en nyfikenhet inför möjligheten att se andra arbetsformer och hur vi kan bidra till helheten. I slutänden landar det i ett klassiskt Lean-tänk: Hur utnyttjar vi våra gemensamma resurser på bästa sätt?