En vanlig fråga jag får inom Lean-kontexten är vad du som företagsledare kan göra för att förbättra det egna företaget. Många upplever att de redan har försökt. ”Vi har verkligen satsat på det här projektet. Vi stängde produktionen i två dagar, tog in en konsult som utbildade all personal under en förmiddag. Du vet, grabbarna och tjejerna i produktionen gillar inte att sitta still och lyssna på en föreläsning direkt. De dagliga ledarna skickade vi iväg på en Lean-utbildning, så de kan de här grejerna nu. Sen städade vi bort alla saker vi inte behövde och nu håller vi på att märka upp var varje pinal ska vara för att hålla den fina ordningen. När vi får lite för mycket att göra kan det tillfälligt bli lite stökigt, men när det blir lugnare igen så är den fina ordningen snart tillbaka”.

Just denna uppfattning om att Lean är synonymt med verktyget 5S är något som jag anser vara alltför utbrett bland de ”oinvigda” tyvärr. Ordning och reda i all ära, men visst finns det så mycket mer att hämta? (Många företag har såklart kommit långt bortom detta stadie). Ett i mitt tycke viktigt ställningstagande för att etablera ett effektivt förbättringsarbete är att samtliga medarbetarna inom företaget måste bidra. Kontinuerlig förbättring av alla processer inom företaget måste vara målet.

En bra start är att säkerställa att alla kan bidra. Genom att involvera samtliga inom företaget och ge dem förståelse för till exempel slöseri, resurseffektivitet, flöde och standardiserat arbetssätt har du skapat en bra bas för dem att själva identifiera förbättringspotentialer. Viktigt är också att skapa en systematik för att enkelt samla in förbättringsförslag. Detta gör det möjligt att utvärdera, prioritera och sprida bra idéer från alla.

Detta låter enkelt i teorin, men är ibland svårt att komma igång med. Viljan att dela med sig av bra idéer förefaller ibland begränsad. Ett talande exempel på det var min lilla tävlan här i loggen (13/6) där pris till bästa förbättringsförslag utlovades. Trots att inlägget visades 1800+ gånger på LinkedIn och X antal gånger på hemsida och Facebook så fick vi enbart in ett (!) förslag. Detta gjorde visserligen arbetet med att utse vinnaren väldigt enkelt, men jag hade hoppats på att få ta del av många smarta idéer samt kunna använda det som ett gott exempel på hur vi kan sprida kunskap. Men jag säger som Robert Gustavsson i rollen som Tony Rickardsson: ”Jag är inte bitter …”