Ibland finns det en viss frustration beträffande ambitionen att arbeta med Lean. Själv känner jag att det till stor del är vi entreprenörer som leder mycket av Lean-arbetet, där mycket av utvecklingen drivs av företag som NCC, Veidekke och Arcona med fler. Samtidigt som vi vill sprida förståelsen om att Lean bygger mycket på helheten, så känns det som att vi ligger lite väl långt före övriga i kedjan.

Självklart finns det en del fantastiska underleverantörer som har kommit väldigt långt, men överlag så känns det betydligt tamare nedströms. Är det vi som ska ta tag i detta och erbjuda utbildning eller är det deras egen drivkraft för att effektivisera hela processen som saknas? Även åt andra hållet finns det en viss frustration, för inte heller kund, beställare eller samhället i stort verkar förstå betydelsen av att aktivt driva på Lean-arbetet.

I entreprenörsledet tycker jag trots allt att det finns en vilja att sträva mot effektivisering och ta bort slöserier, men för projekten som helhet finns det mycket kvar att göra. Vi har stora gemensamma utmaningar framför oss. Kanske är det så att frustrationen kommer av att vi just nu är inne i ne utvecklingsfas mot just detta? Oavsett så är det viktigt för branschens utveckling att vi ser på hela flödet, både upp- och nerströms.