Som några av er kanske har noterat så testar vi en ny styrmodell för styrelsearbetet inom Lean Forum Bygg med ett roterande ordförandeskap. Varje månad växlar ordförandeskapet; den tidigare vice ordförande blir ordförande och en ny vice ordförande väljs inom styrelsen. Detta ger styrelsemedlemmarna möjlighet till ett större engagemang men under en kortare tid, vilket både minskar belastningen och gör fler röster hörda. Dynamiskt och kreativt, Lean så det förslår!

En annan positiv sak är de rörelser som är på gång inom våra högskolor, där Lean och industriellt byggande är centrala begrepp. Hos Lindbäcks Bygg har vi haft besök från universiteten i såväl Luleå som Umeå. I Sunne i Värmland planerar de för en YH-utbildning med start under 2018 för byggnadsarbetare med inriktning mot industriellt byggande, liksom ett Lean ledarskap. Det är perfekt för oss i branschen, vi behöver detta inflöde av kompetens – vi behöver dessa personer!