Effektiv kravställning. Det låter väl spännande? Att lämna tydliga förfrågningsunderlag som byggherre är oerhört viktigt. Det kan låta självklart men så är inte alltid fallet. Jag har tidigare arbetat på entreprenörssidan där jag läst många förfrågningsunderlag och lagt mycket tid på att reda ut vilka krav som egentligen ställs. Ibland har det funnits motstridiga krav i olika handlingar, ibland har det funnits handlingar som i sak inte har någon reell betydelse för själva anbudsförfarandet.

Varför är då detta så viktigt? Vi vill ju att entreprenörerna ska lägga tid på rätt saker, det vill säga att räkna på anbudet eller ta fram en bra lösning. Att lägga tid på att reda ut oklarheter är inte värdeskapande.

Som byggherre arbetar vi på Framtiden Byggutveckling mycket med denna fråga. Vårt mål är att ha ett tydligt förfrågningsunderlag där våra krav ställs ”effektivt”, det vill säga med så få sidor som möjligt utan att tappa bort någon viktig fråga. För vi har krav – många dessutom – men det är egentligen inget problem om vi beskriver dem på rätt sätt och på rätt plats för att underlätta för våra leverantörer. Vi vill få produkten levererad med rätt kvalitet och precis så som vi hade tänkt oss.