Vi planerar för ett kommande seminarium här i Linköping, ett samarbete mellan Brains & Bricks här på Linköpings universitet och Lean Forum Bygg. Det gäller ett forskningsprojekt med bäring mot strategisk planering där tanken med arrangemanget är att låta det vara en del av slutredovisningen av forskningsresultatet. Om tidsplanen håller räknar vi med att genomföra det någon gång under februari 2018. Håll utkik efter inbjudan under senhösten eller strax efter årsskiftet!

Inom Lean Forum Bygg är det annars främst arbetet inför vårt studentpris – Årets Lean-byggarstudent – till minne av Per-Erik Josephson som gäller. Vi sitter som bäst och arbetar med formuleringen till inbjudan, där vi verkligen hoppas att många studenter ska nappa på idén. Jag ser fram emot en diger lunta att läsa, där vi utöver äran även delar ut en nätt prissumma på 30.000 kronor. Känner du till något väl utfört examensarbete kring tillämpningen av Lean inom samhällsbyggnadssektorn så nominera gärna. Mer information läggs inom kort upp på vår hemsida. Priset delas ut i samband med mässan Nordic Architecture Fair på Svenska Mässan i Göteborg den 7-8 november 2017.