På förekommen anledning frågar jag mig: Hur kan man ”Leana” ett vanligt möte? Det är nämligen en av anledningarna – eller rättare sagt ANLEDNINGEN – till att jag är lite sen med loggen. Dessa förbaskade möten som alltid tenderar att dra ut på tiden, sväva ut i frågorna för att sedan allt som oftast landa i ett sidospår. Vad finns det för verktyg för ett Lean-möte med flyt och struktur men ändå plats för kreativitet?

Jag tänker inte på pulsmöten, det är en annan sak. Där är det en fråga om snabb avstämning inom väldefinierade områden med möjlighet att larma eller ta hjälp. Nej, jag tänker på månadsmöten, ledningsmöten, avdelningsmöten – it’s a never ending story! Det måste finnas ett sätt att få in lite Lean-tänk men ändå få en fullvärdig dialog. Jag sträcker ut en hand här … Dessutom, i vår bransch, är det nästan alltid en tråkig grå massa av medelålders män. Kanske är det det som är problemet?