Inom Lean Forum Bygg är det för tillfället lite av väntans tider på att det ska börja ramla in examensjobb till oss för granskning. Årets Lean-byggarstudent är också en intressant möjlighet att få en uppfattning om vad det är som kokar ute i skolorna inom området. Det är vårt stora fokus just nu – väntan.

Deadline närmar sig dock och vi har redan fått in ett antal arbeten, men vi hoppas på fler. Det är första gången som vi genomför tävlingen och vi får räkna med att det kan ta lite tid innan det sprider sig. Så snart högskolor och utbildare inser att det är ett återkommande arrangemang kommer det att börja röra på sig, studenterna kommer att efterfråga det. Det tar tid att bygga upp men det kommer att blir bra och det är även bra att stärka intresset för området.

För egen del handlar det just nu mest om kvalitetssäkring av utbildningar. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska utvärdera utbildningarna efter kvalitet istället för som ifjol på output, det vill säga examensarbeten. Linköpings universitet är en bland några piloter som ska visa hur vi säkerställer kvaliteten och ska därför skriva samman en kvalitetsrapport som kan användas som underlag till kommande mall. Precis som inom Lean är det svårt att hitta kvalitativa mått, men det känns ändå ganska Lean att fokusera på kvalitet.