Digitaliseringen kommer, som vi alla noterat, med stormsteg. Bostadsministerna talar om att digitalisera byggbranschen och använt på rätt sätt kommer det att vara ett väldigt bra stöd för Lean. Ett problem vi har i branschen är att den är väldigt komplex och det finns en stor variation i det vi gör. Denna komplexitet gör det väldigt svårt att få erfarenhetsåterföring eftersom det ofta rör sig om unika lösningar. Du får erfarenhet från just den unika lösningen, men vi får inte till den där systematiska återföringen. Det här är vi många som vill förbättra och en bra digitalisering kommer att förenkla detta. Allt finns i någon form av databaser vilket kommer att underlätta enormt.

Problemet eller risken med detta är att vi ökar byråkratiseringen om vi inte tänker rätt från början. Det kommer att vara en väldig massa data som ska samlas in och idag görs det med mänskliga resurser, vi skriver ner saker eller skickar in. Det här tar tid – se bara på polis och sjukvård – på bekostnad av den effektiva tiden med kund. All data ska behandlas, analyseras, slutsatser ska dras och något ska verkställas utifrån det. Det handlar om många led som alla kan orsaka ökad byråkrati, vilket förstås är rent anti-Lean.

Kan vi hitta en rimlig väg som exempelvis BIM-modeller som återanvänder information, samla allt på ett ställe, säkerställa att informationen är korrekt – då kommer vi att effektivisera vårt byggeri. I det fallet är BIM ett mycket bra exempel och i mina ögon ett riktigt bra Lean-stöd. Hos Peab startar vi nu ett projekt som heter ”Digitaliserad produktionsprocess” som kommer att adressera många av dessa frågor. Vi ska ut till arbetsplatserna med en del digitala hjälpmedel och se hur dessa tas emot; var finns det lågt hängande frukter, vad är overkill? Tanken är att testa allt på hantverkare och platschefer för att undersöka hur olika hjälpmedel uppfattas och även se vilka alternativ som finns. Allt behöver inte digitaliseras, men det som digitaliseras måste innebära en effektivare process.