Årets Lean-byggarstudent lovar att bli mycket intressant. Själv handleder jag en hel del examensarbeten, främst från Chalmers eftersom Göteborg är min hemmabas, och det finns generellt en positiv känsla som inte påverkas av olika kulturer eller de olika länder som många av studenterna kommer ifrån. När jag talar om det jag brinner för – att jobba i team, att bygga relationer, respekten för andra – och sätter det i ett arbetsperspektiv med en tydlig metodik men även medmänsklighet, så märker jag hur de nappar, att de tycker att det är spännande.

De står inför sin arbetskarriär och har inte så mycket erfarenhet av arbetslivet, men det här är uppenbart något som lockar dem. Det känns alltid bra att som Lean-förespråkare lyfta fram kopplingen till människan. Det här är något jag hoppas att vi ska lyckas förmedla också under prisutdelningen. Jag kommer i alla fall under mitt föredrag i samband med att vi presenterar Årets Lean-byggarstudent vid Nordic Architecture Fair på Svenska Mässan i Göteborg den 7 november att lyfta den mänskliga aspekten före det ”kalla” affärslivet. Det är ett sätt för oss att locka framtidens arbetskraft till branschen.