Det var riktigt kul att få komma in i ett nytt fora med tanke på mässan Nordic Architecture Fair i Göteborg. Det var också ett bra tillfälle att göra lite reklam för Lean Forum Bygg, vilket dagens moderator Helena Lidelöw gjorde med den äran. Allra roligast var det dock att se hur vi lyckats genomföra satsningen på Årets Lean-byggarstudent, inte minst med tanke på den höga kvaliteten på Åsa Östmans och Aron Björkholms examensarbete.

Deras arbete fokuserade på logistik med fokus på slöserier och effektivisering. Kul att lyfta ett arbete som inte bara håller sig inom akademins väggar, här rörde det sig om sådant som var direkt tillämpbart för utrullning i industrin. Väldigt tillfredsställande att kunna visa upp något så pass handfast. Det var även trevligt att lyssna till dagens andre talare, Hans Reich, och ta del av hans tankegångar. Alla vi som talade – Hans, Helena, Åsa, Aron och jag – lyfte vikten av att minimera slöserier och effektivisera flöden, det kändes verkligen som att vi landade i en helhet trots ett brett spektrum.