Närmast har vi nu på torsdag Brains & Bricks årliga konferens som denna gång genomförs med tema ”Samverkan för effektiv bygglogistik”. Vi får lyssna till vad samverkan mellan exempelvis forskare och bransch kan leda till och vilka erfarenheter som gjorts. I dagsläget har vi ett 40-tal personer anmälda, något vi får vara nöjda med.

Som andra här på sidan också uppmärksammat var det riktigt kul att få dela ut priset till Årets Lean-byggarstudent. Nu kunde jag själv tyvärr inte närvara, men jag var med och bedömde de nominerade bidragen vilket var intressant. Bidragen var riktigt bra överlag, vilket bådar gott inför framtiden, och det var variarande ämnen med en tydlig bredd. Det är både viktigt och bra med denna typ av aktiviteter för att väcka intresse för frågan och jag ser redan nu fram emot nästa års bidrag.