På BoKlok, och säkert många andra företag med oss, så lägger vi ned väldigt mycket tid på olika system och verktyg för att kunna rapportera olika former av avvikelser. Det kan röra arbetsmiljö, kvalitet, miljö med mer. Vad vi saknar är tydliga rutiner eller ägare för all den data som kommer in. Just nu arbetar jag mycket med att hitta en struktur för att verkligen ta hand om all den erfarenhetsåterföring som det onekligen innebär.

Problemet är att vi har systemen men inte processerna eller människorna för att hantera och bearbeta informationen. Inte heller finns det rutiner för hur vi kan/ska återkoppla till de som rapporterar in. Som sagt, det är säkert många som brottas med motsvarande problematik. Varför har vi fokus på verktyg och system istället för på att reagera på det som fångas upp?