Som vi har skrivit här i loggen tidigare så delade Lean Forum Bygg med Helena Lidelöw i spetsen i början av november ut stipendiet Årets Lean-byggarstudent. Det var verkligen inspirerande att se och höra dessa studenter och samtidigt glädjande att de valt ett så pass viktigt och intressant ämne som tredjepartslogistik. Jag hoppas ni utnyttjar möjligheten att titta på klippet/referatet från utdelningen – tre filmklipp finns upplagda på hemsidan.

Utdelning skedde i samband med Nordic Architecture Fair på Svenska Mässan, där vi även passade på att bjuda åhörarna på ett par föreläsningar. Bland annat höll min styrelsekollega i Lean Forum Bygg, Per Öberg, ett föredrag med avstamp i titeln ”Vi kan inte bara spela match, vi måste träna också”. En annan mycket inspirerande person är Hans Reich från Chalmers och Produktionslyftet som har en förmåga att vrida och vända på saker och ting.

I Hans föredrag var det speciellt två saker som jag inspirerades av. Det finns olika sätt att hantera kostnadsreduktioner: Reducera variabel kostnad, fast kostnad och materialkostnad eller – som Hans förespråkar – reducera slöserier och optimera det värdeskapande. Ett tydligt och enkelt budskap som verkligen går hem. Det andra är ett ”mind set”; i dagens konkurrensutsatta värld är det lätt att tyngas ned av myndighetskrav, prispress och annat, där allt landar i ett ”Vi måste!” Tänk om vi kan se den nya tekniken, digitaliseringen och nya affärsmodeller som möjligheter istället och vända detta ”måste” till ett ”Vi vill!”?