Mina bästa arbetsdagar tycks alltid innehålla samma ingredienser: Nya MÖJLIGHETER, nya KONTAKTER mellan öppna och intresserade människor och en ambition att SAMVERKA. Har man identifierat något intressant som man kan samlas kring och får ihop ett bra gäng, så är det i det närmaste garanti på att man får kul på jobbet!

En sådan dag hade jag när jag fick förmånen att få sammankalla och moderera en workshop gällande produktionsutveckling inom industriell träproduktion, vilket skedde som ett spår inom temadagen ”Automationsdagen – lösningar för flexibel och innovativ produktion” vid Innovatum i Trollhättan. Oerhört inspirerande att få samla kunniga och utvecklingsdrivna personer från ett flertal företag för att diskutera gemensamma frågeställningar och i samlad trupp ställa oss frågan ”vad kan/vill vi lära oss från en annan bransch?” (i detta fall verkstadsindustrin).

Inte oväntat kom vi fram till många av de utmaningar som företagen står inför inte är företagsspecifika, vilket ger möjlighet till samverkan. Tyvärr har vi ibland en tendens att falla in i att vi själva behöver lösa våra egna problemställningar, men lyfter man blicken lite så ser man inte sällan att det är fler som söker samma svar och inte heller är det ovanligt att det finns någon annan som redan har en möjlig väg framåt tillgänglig.

Denna gång blickade vi in i vilken kunskap som redan finns inom verkstadsindustrin och som vi skulle vilja göra oss till godo i utvecklingen inom industriell träproduktion. Jag är övertygad om att kommer leda vidare till något bra, så jag ser fler bra arbetsdagar enligt ovan givet recept i kristallkulan. En av höjdpunkterna på dagen var när en av deltagarna, som kommit in i branschen från fordonsindustrin, sa ”att ge mig in i denna bransch var nog det bästa beslut jag tagit i hela mitt yrkesliv, det är så fantastiskt kul att jobba med den utvecklingspotential som ligger mitt framför oss”. Både erfarenheten och inställningen delar jag till 100 procent. Istället för att fokusera på den uttjatade föreställningen att inte mycket händer inom byggindustrin, borde vi enbart prata om den förbättringspotential som finns tillgänglig och sen bara älska utmaningen!

Avslutningsvis passar jag på att uppmana/utmana er till att nominera er själva eller andra till priset ”Årets Lean-byggare 2018” med sista nomineringsdag 1/12 – nominera här!