Boverket har fått i uppdrag att kartlägga förekomsten av byggskador, analysera dessa och bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna. Uppdraget ska vara klart senast den 31 december 2018. Boverket tar gärna emot inspel till uppdraget – läs mer här!

Med anledning av detta så var jag på en hearing i förra veckan som Boverket anordnat, där ämnet för dagen var ”Betong med mineraliska tillsatser”. Det är inte helt klarlagt ännu, LTH forskar kring detta just nu, men mycket tyder på att de moderna betonger som används idag är mycket tätare och har en lägre förmåga att transportera vatten än tidigare betonger. Detta gör att uttorkningen av betongen tar mycket längre tid. Fördelen med de nya moderna betongerna är framförallt att de har lägre CO2-utsläpp.

Beräkningar visar att för att nå 85 procent relativ fuktighet (RF) enligt RBK-systemet (Rådet för ByggKompetens) krävs det 5-6 gånger längre torktid för de moderna betongerna. Det går inte att lägga ett ytskikt på betongen där kravet på 85 procent RF finns tidigare än 1,5-2 år efter gjutningen. Detta försvårar och förlänger byggtiderna väsentligt. Frågor som då dyker upp är till exempel om det behövs nya golvsystem, är kravet på 85 procent RF relevant, är RBK-mätmetoden tillämpbar, finns det eller behöver det utvecklas limmer och golvmaterial som klarar att läggas vid 90 procent RF?

Området är komplext och vi är många som behöver samarbeta och dra vårt strå till stacken för att lösa frågeställningarna; tillverkare i flera led, utförare, kravställare, branschorganisationer, forskare, forskningsfinansiärer med fler. Här finns det en hel del möjligheter att ta tillvara när kunskapen har ökat. Kanske går det att lägga golv tidigare, kanske det inte finns ett lika stort behov av tätskikt när betongen ändå är så tät?

Det måste bli en bättre kvalitet så att kundens krav och innemiljö inte riskeras. Ta tillvara Lean-tänkandet, sätt kunden/människan i centrum, höj kvaliteten och effektivisera flödet!