Den 16 november genomfördes Brains & Bricks sin årskonferens med 40-talet deltagare. I år var temat ”Samverkan för effektivt byggande” med exempel på olika konstellationer för samverkan; företag och forskning, beställare och entreprenörer samt beställare och leverantörer. Att se hela försörjningskedjan är mycket vad Lean går ut på och hur vi agerar och gör rätt saker tillsammans.

Exemplen från konferensen var mycket uppskattade och de ledde till bra diskussioner, bland annat om hur vi kan använda digitala verktyg för att bli bättre. Det var överlag ett bra tema, en bra omgång som visar hur mycket som är på gång och att det är många som arbetar med dessa frågor. Det finns hopp!

Personligen ser jag fram emot det kommande arbetet med att nominera Årets Lean-byggare. Det är första gången för mig vilket gör det hela extra spännande. Med tanke på hur bra det gick med tävlingen Årets Lean-byggarstudent med ett riktigt bra examensarbete på första plats så ska det bli mycket intressant att läsa de inkomna bidragen.