Idag är det invigning av Lindbäcks Byggs nya ”superfabrik” på Haraholmen i Piteå hamn. Det är en investering på 480 miljoner kronor, en av de största industriinvesteringarna i Norrland 2017. Fabriken är också nominerad Årets Bygge av Svensk Byggtjänst. Hela fabriken präglas av ett miljötänk där exempelvis taket – motsvarande sju forbollsplaner – till en tredjedel är täckt med solceller som täcker anläggningens årsbehov av elproduktion.

Som granne har vi företaget Sunpine som producerar diesel av tallolja – en mycket miljöinriktad verksamhet – i en processen där de får en hel del överskottsvärme. Denna använder vi till att värma den nya fabriken. Efter att ha smugit igång invigningen idag med bostadsminister Peter Eriksson och 500 gäster är planen att starta produktionen i januari. Målet är att kunna skicka ut en volym varje halvtimme, vilket motsvarar cirka 30 kvadratmeter. I slutänden innebär det potentiellt tre gånger så stor produktionskapacitet jämfört med 2014.