Jag går ett ledarskapsprogram på Skanska där vi tittar på hur utvecklingen av framtidens fordon påverkar oss; elektrifierade, delade och självkörande. När behöver vi agera? Svaret är nog snarare än vi tror. Elfordonen är redan här, delade är på gång och självkörande utvärderas som bäst. Min känsla är att det kan komma att bli ett ganska bryskt uppvaknande för både Skanska och BoKlok och många andra när förändringen sköljer över oss snabbare än vi anar.

Redan nu har vi helelektriska bilar på marknaden och i stort sett varje tillverkare erbjuder hybridalternativ. Flera har aviserat att de helt kommer att fokusera på eldrift framöver och regeringen erbjuder subventioner för laddstolpar i hemmen. Scanias nya mobilitetstjänst ska effektivisera resor till och från jobbet, men även resor inom Scaniaområdet i Södertälje. Tjänsten lanseras redan 2018. Dagens bilpark utnyttjas till endast 4 procent, så det känns onekligen väldigt Lean att öka nyttjandegraden genom att dela.

I Göteborg har Volvo redan påbörjat världen största självkörandetest för helt vanliga människor i vanlig trafik. Bolaget har presenterat planer på att upp till hundra bilar ska testas av familjer och att bilarna på en förutbestämd slinga runt Göteborg ska kunna färdas på egen hand. Volvo planerar att 2021 lansera en självkörande bil som kan ta över kontrollen i vissa trafikmiljöer varvid fordonstillverkaren har ansvaret (nivå 4). Utvecklingen går rasande fort och kommer påverka samhällsbyggnadssektorn i väldigt stor omfattning – hur våra städer ser ut, hur vi transporterar oss och hur vi arbetar och bor.

Se gärna animeringen av Drive Swedens vision, det är en ögonöppnare. Den omvälvande förändring som pågår kommer att innebära både möjligheter och hot för oss som bygger och utvecklar våra städer. Nyckeln till framgång tror jag blir att liera sig med utvalda partner inom mobilitetstjänster för att kunna erbjuda våra kunder ett bättre erbjudande än våra konkurrenter. Vi måste bygga ett eko-system – inte ett ego-system!

Med denna reflektion vill jag å styrelsens vägnar passa på att skicka en julhälsning till er alla. Vi är åter i etern i vecka 2, ha nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!