Arbetet med utvärderingen av bidragen till Årets Lean-byggare pågår som bäst, ett spännande jobb med intressanta ansökningar. Vi har tre finalister klara och även om ansökningarna är olika formulerade och varierar i detaljrikedom så är det en riktigt bra ”laguppställning”. Utmärkande är också  känslan i beskrivningarna, glädjen de känt när de arbetat med dessa frågor, att det är fler effekter än ”bara” siffror. Det är svårt att sätta fingret på men helt klart en väldigt positivt läsning.

Denna månad är det jag som är ordförande vilket gör det kommande styrelsemötet lite extra spännande. Vi har ju ett cirkulerande system med roterande ordförande och vice ordförande i styrelsen, ett mycket smidigt system som fungerar väldigt bra. Det är enkelt att lämna över från ordförande till vice ordförande och en förutsättning för detta är den höga närvaro vi har vid våra styrelsemöten. En orsak till den höga närvaron är i sin tur att de är korta, kärnfulla och effektiva och dessutom över Skype. Det är enkelt att vara med och vi får en tydlig puls i arbetet. Sammantaget känns det som att det ger oss goda förutsättningar inför det nya året!