Inom Lean Forum Bygg har vi ambitionen att inom kort kunna publicera en A3-mall för spridning i branschen. Så vad menar vi då med en A3? Jo, det är helt enkelt en hjälp för att behandla och adressera ett problem på ett strukturerat sätt istället för att på sedvanligt ingenjörsmanér kasta sig över första bästa lösning. Målsättningen är att verkligen identifiera problemet på djupet först och därefter titta på lösningar och angreppssätt. Sedan tittar vi på önskat resultat – vad är det vi vill uppnå? – för att slutligen mäta; vad blev det för resultat?

Detta blir Lean Forum Byggs bidrag som stöd till branschen att systematiskt arbeta med problemidentifiering och konkretisering istället för att välja enklaste alternativet utan att tänka på konsekvenserna. Det är ett enkelt medel som snabbt leder till ökad effektivitet. Vi har en första version klar – den är på revision för tillfället – och jag måste säga att den känns väldigt bra, välstrukturerad och även innehållande exempel och förklaringar. Grunden är hämtad från mjukvaruindustrin men anpassad till svenska förhållanden generellt och byggbranschen specifikt. Något att se fram emot som förhoppningsvis också kommer till bred användning.