Digitalisering inom tillverkning, det vill säga i fabriksmiljö, har vi alla blivit matade med i arbetet med satsningar som Industri 4.0 där båda maskiner och produkter är uppkopplade. Det ger många fördelar som exempelvis spårbarhet med tanke på hållbarhet eller inom logistik, områden som båda drar nytta av detta. Men hur skulle det fungera på en byggarbetsplats?

”Uppkopplad byggplats” är ett projekt inom regeringens strategiska samverkansprogram som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment och leds av Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet. Själv är jag ledare för ett arbetspaket som ska ta fram en demonstrator där de både medlemsföretagen Lindbäcks Bygg och BoKlok medverkar. I hela projektet deltar i stort sett alla stora byggbolag för att testa tekniken på verkliga byggen. För byggbolagen är den självklara frågan: Vad gör detta för att underlätta byggprojektet?

Det är givetvis intressant, men vi har ett bredare perspektiv än så då det i samverkansprojektet även ingår IT-företag som mer fokuserar på infrastrukturen. Hur får vi stabila uppkopplingar, hur monterar vi enkelt upp utrustningen och hur kan vi ge support till och underhålla en rörlig infrastruktur? Det händer mycket spännande saker i projektet inom områden som Sverige och Norden är duktiga på, vilket gör att vi säkert även kan nå ut internationellt.

Senare denna vecka ska vi resa till Finland för att besöka ett systerprojekt med motsvarande upplägg. Här drivs projektet av Aalto University med en liknande konstellation av deltagande företag från både bygg- och IT-sektorn. Visst vore det riktigt häftigt om vi tillsammans kunde sätta en gemensam nordisk standard för hur vi kommunicerar på våra byggplatser?!