Nomineringsarbetet inför Årets Lean-byggare är intressant, vilket också kollega Cecilia nämnde härom veckan. Det är både spännande och givande att gå igenom deras beskrivningar; vad har de gjort, hur har de gjort, vart är de på väg? Det är intressant att se de resor de gjort och allt arbetet de lagt ner för att komma fram till där de står idag. En del av dem kan visa på tydliga resultat redan efter en kort tid.

Mitt andra fokusområde för perioden är förstås det kommande arrangemang som Lean Forum Bygg genomför i samverkan med Brains & Bricks den 7 februari. Med start klockan 13:00 i Utsikten på Campus Norrköping genomför vi seminariet ”Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk”, där vi bland annat redovisar resultat från projektet RePlan. Det är glädjande många som anmält sig – över 30 personer! – men det finns fortfarande några platser kvar. Om du är intresserad så skynda, anmälan stänger den 1 februari!