Rutiner och ordning skapar trygghet för oss, både i vardag och arbetsliv, varför vi utan större eftertanke eller analys kan fortsätta med vårt invanda och överenskomna beteende. Det som vi inte upplever tillfredsställande skaver lite i vårt medvetande och vi letar medvetet eller undermedvetet efter alternativ. För att upprätthålla regler och ordning krävs även samordning med andra, då vi måste fastställa hur vi faktiskt ska ha det. Företag (och hushåll) med få antal personer lägger sannolikt ner mindre tid på denna samordning än vad större enheter tvingas göra.

Jag tror att vi alla upplever att det är tillfredställande att veta exakt var det vi söker är lokaliserat, så att vi finner det när vi behöver det, snarare än att tvingas gissa hur någon annan person tidigare tänkt. Komplexiteten i att upprätthålla ordning och reda ökar föga förvånande med antalet saker som ska omfattas; kan antalet reduceras så blir uppgiften snabbt lättare. Detta är inga nyheter för oss som är intresserad av Lean, för vi har redan kört 5S på vår omgivning rensat ut och strukturerat allt som är möjligt, eller hur?

Intressant nog så är dessa tankar just nu aktualiserade även utför vår skara av invigda, men nu i termerna ”prylbantning” och ”dödsstädning”. Andemeningen är fortsatt densamma, bort med det onödiga och få bättre koll på det nödvändiga. Denna effektivitetsförbättring är såklart även möjlig att applicera på hur vi nyttjar vår tid. Därför är det med glädje och stolthet vi på Lean Forum Bygg kan erbjuda dig en inspirerande föreläsning med Petra Barsk den 9 februari. Ta chansen att få lära dig allt om hur du kan få mer gjort utan att jobba hårdare. Sista dagen för anmälan är den 5 februari, föreläsningen är kostnadsfri och anmäler dig gör du här!