För att kunna växa som planerat till 2020 kommer BoKlok investera cirka 250 miljoner i vår fabrik i Gullringen. Utöver att öka kapaciteten i fabriken kommer vi att fokusera på att göra våra byggplatser ännu mer effektiva där ett av fem fokusområden är planering. Jämfört med traditionell projektutveckling av bostäder är vi redan idag i stort sett dubbelt så snabba tack vare ett standardiserat koncept och industriell produktion av volymelement som monteras på byggplatsen.

Nu ska vi bli ännu snabbare och vi ser en potential att förbättra både den långsiktiga planeringen av pipe-line av projekt, produktionsplanering i projekten samt metoder för daglig styrning av projekt. Målet är att korta produktionstiden med 30 procent till 2020 med fortsatt fokus på kvalitet och säkerhet. För att åstadkomma detta behöver vi anställa en planeringsspecialist – sprid det gärna i ditt nätverk eller sök själv!

En annan fundering från min sida är om fler av Lean Forum Byggs partnerföretag skulle vilja använda hemsidan för rekryteringar av tjänster med en koppling till effektiviseringar och Lean?