Kom att tänka på något som är ganska vanligt inom vår ingenjörstäta bransch. Jag hjälper till en del i stort projekt inom NCC och en stor utmaning är faktiskt att alla vill komma igång, de vill visa att de är duktiga och kompetenta, de vill starta upp saker för att ha något för händerna. Och det är väl så som många ingenjörer är, väldigt händelseorienterade. Visst är det viktigt att få igång saker, men när många gör det samtidigt blir det också svårt att hålla en gemensam riktning. Här kommer det klassiska Lean-tänket in med ett gammalt Lean-ordspråk: ”Stop starting, start finishing!”

Ska du starta upp så gör det i sekvenser som du kan slutföra ganska fort, inte i stora sjok som tar veckor att slutföra. Dela upp elefanten i lagom munsbitar. Även om ambitionen är hög – eller kanske just därför – starta med sådant som blir klart i närtid. Det ska vara hanterbart så att du när det är klart kan se tillbaka, få en översikt och reflektera. Blev det bra? Blev det som tänkt? Kan något ha gjorts bättre? Utifrån det tar du sedan nästa steg. Stycka elefanten i lättsmälta delar, planera din verksamhet i små steg. Ok, visst ska vi bygga stort men börja i det lilla, gräv klart gropen där du står. Undvik omfattande startsaker – färdigställ klartsaker!