Brains & Bricks och Lean Forum Byggs seminarium ”Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk” den 7 februari hade som alltid intressanta presentationer, men det kanske mest intressanta var att dessa kombinerades med små workshoppar där deltagarna själva kunde komma med inspel. Dessutom var det en del inslag av Lean i det hela, bland annat med tanke på de A3or som workshopgrupperna hade att utgå ifrån.

Ett bra grepp som också ledde till riktigt bra diskussioner, vilket jag noterade när jag vandrade runt mellan grupperna. Inte bara det att projektet i sig fick en hel del matnyttigt tillbaka, deltagarna fick också med sig mer än vid traditionella seminarieupplägg. Nu fick de aktivt hantera och bearbeta informationen de fick, de fick ”gnugga” varje område lite djupare, ta det ett varv till och verkligen reflektera över vad som sagts.

Anna Fredriksson är duktig på detta. Anna, med sin bakgrund från industrilogistik, tar med sig mycket in till bygglogistiken med både logistik- och Lean-erfarenhet. Det är ett intressant område där mycket handlar om att mäta, varför det i sammanhanget är lite frappant med bristen på mätdata i byggbranschen. Som min gamla handledare sa: ”Att mäta är att veta”. Vet de vad de gör egentligen?