Träbyggandet kommer starkt och Trä- och Möbelföretagens – TMF – statistik visar på ett stadigt ökande. Det finns även en stark politisk vilja att öka träbyggandet i Sverige. Så här sa Stefan Löfven i regeringsförklaringen den 12 september 2017: ”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet.”

Det är dock inte bara flerbostadsbyggandet som ökar, även offentliga lokaler som exempelvis skolor byggs allt oftare i trä. Det kan vara så att vi ser en stor förändring i vardande gällande vårt byggande. Staffan Brege vid Linköpings universitet presenterade nyligen en prognos där han hävdade att det inte är omöjligt att hälften av alla flervåningshus som byggs 2025 kan vara av trä.

Som alltid finns det en Lean-koppling … Trä är fuktkänsligt och ett fuktsäkert byggande är en grundförutsättning för att lyckas med träbyggandet. Det fuktsäkra byggandet i sin tur är helt beroende av logistik; leveranser just-in-time, inga lager på plats och – för vissa trästomsystem – inget montage om det regnar. Här gäller det att se möjligheten, att vi tar chansen och använder Lean till att bli bäst i världen i träbyggande. Vi har alla möjligheter!