På BoKlok har vi tagit in ett par exjobbare för att titta närmare på möjligheten med APD-planer – arbetsplatsdispositionsplan – i 4D. De flesta i branschen gör dessa i 2D i ett ritprogram där de sedan lägger ut bodar, stängsel, grindar etcetera. Detta sker inledningsvis vid varje projekt och utgår ofta utifrån hur området ska se ut när det är färdigt, men det är mycket som ändras under resans gång.

Ett generellt problem är att dessa planer inte uppdateras medan området utvecklas. I 2D syns heller inte kullar eller sluttningar, varför en 3D modell i exempelvis SketchUp skulle vara betydligt bättre. Jag vet att 3D-modeller av APD-planer används i olika utsträckning av andra företag i branschen, men skulle det inte kunna gå att lägga till en tidsaxel också för att få en 4D-modell? Detta för att simulera framfarten av projektet när exempelvis materiallager flyttas och vägar dras om, att tvingas tänka från ax till limpa kring APD-planen. Det skulle förbättra arbetsplatslogistiken och därmed både säkerheten och effektiviteten, men även förenkla och driva på uppdateringen av planen.

APD i 3D är inte nytt i sig, men hur lägger vi till tidsaxeln för att göra någon form av animering kring hur området växer upp? Vilka verktyg kan användas och hur har det gått för de som försökt? Detta är således både en reflektion och fråga; är det någon som har några tips så är de mer än välkomna!