Att anpassa och förändra sig i takt med omgivningen är viktigt för alla företag och organisationer. Jag reflekterar ofta över att det tycks finnas två inställningar till förändring. Ena inställningen är där det förefaller rimligt att det finns bättre och effektivare sätt att utföra alla uppgifter på, utmaningen är bara att finna detta nya. Den andra inställningen är att vi redan har utvecklats massor, varför söka nya alternativ till något som bevisligen redan fungerar? Nytt och oprövat ställs mot tryggt och beprövat.

Både genom anställningar och diverse konsultuppdrag jag haft de senaste 8-10 åren inom byggsfären har jag haft förmånen att få arbeta med en vid flora av frågeställningar och utmaningar. Olika företag och olika tidpunkter har haft olika områden där lite extra kraft har riktats; produktkvalitet, produktionsförbättringar, utveckling av personal, projektprocessfrågor och byggsystemtekniska frågor för att nämna några.

Gemensamt för dessa har varit företagens ambition att egenhändigt förbättra sig, ofta med ökad lönsamhet som det huvudsakliga målet. Vad som också har varit gemensamt för samtliga dessa har varit att det uttalat eller outtalat funnits olika inställningar till hur viktigt och nödvändigt detta verkligen är. Förändring är som sagt ofta nödvändigt, men förändring i företag är sällan lätt och i slutänden ska denna förändring bedrivas av individer.

Några som lyckats bra med att skapa positiv förändring och fått resultat av detta är våra tre finalister till Årets Lean-byggare 2018. Reportage om dessa tre och de resultat de åstadkommit kommer vi att få läsa om i Byggindustrin, utgåva nummer 9, som utkommer den 14 mars. Priset delas sedan ut i samband med galan Årets Bygge, på Circus, i Stockholm den 19 mars. Hoppas att vi ses där!