Vi använder Lean ganska brett som begrepp, men vad står det egentligen för om vi kokar ner det? Det handlar mycket om decentralisering av beslut genom transparens och en förstärkning av både ansvar och möjligheten att påverka. Alla ska ha rätt till att ”våga” ta beslut, det är inte hierarktiskt där det är ledningen som bestämmer om man får gå vidare eller inte. Fordismen kunde nog fungera på sin tid med en lina och en produktvariant, eftersom det inte erbjöd så mycket störningar. I dagens produktion med mängder av anpassningar krävs det ett aktivt agerande längst ut i produktionen – med möjligheten till andon, att dra i snöret.

Detta är lite av kärnan i Lean, att alla är involverade och är en del av beslutsfattandet. Byggbranschen vill annars gärna hålla sig inom komfortzonen. Förändringar är jobbiga. Vi väljer hellre en äldre och erfaren (man) än en ny, ung person som kan utvecklas till en bra medarbetare. Vi har dock ett projekt där vi i ledningen i och för sig satt en äldre, kunnig person men i alla övriga roller valt unga och nyfikna medarbetare med rätt attityd som vågar ta egna beslut. Det har blivit en riktig framgångssaga med engagemang och och kraft från medarbetarnas egna beslut baserade på projektets ”mindset” och utan att fråga ”den äldre”. Projektet ett lysande exempel på att inte säga Lean – utan göra Lean!