Efter senaste seminariet med Lean Forum Bygg och Brains & Bricks planerar vi just nu som bäst för nästa. Den här gången är det IQ Samhällsbyggnad och Brains & Bricks arrangerar ett seminarium om nyttiggörande i samhällsbyggnadssektorn med tema digitalisering. Vi kommer även få en beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som i samband med seminariet arrangerar en nätverksträff för sina parter.

Det ska bli intressanta att diskutera hur vi inum universitetet kan bidra med forskning och utbildning, digitalisering ligger i fokus från alla håll, företag som samhälle. Vi är fortfarande i mångt och mycket i det stadiet att vi inte riktigt vet vad vi vill ha eller kan få, men vi tycker att det låter bra … Det är också ett stort intresse runt teknologier som Virtual Reality och Augmented Reality med papperslösa byggarbetsplatser och nya möjligheter.

Det är dock viktigt att samtidigt vara kritisk kring vad vi ska använda och verkligen identifiera vad vi behöver. Det får inte bli så att vi tar till oss ny och spännande teknik för dess egen skull, vi måste se till nyttan först. Det kanske mest intressanta med digitaliseringen är att det även omfattar arbetsprocesser, så det handlar inte bara om digitala verktyg utan hur de kan användas för bästa effekt för helheten.