Äras den som äras bör, brukar det heta, och idag vill jag ära Årets Lean-byggare 2018 Flexator AB. Stort grattis till er, bra jobbat! Den externa juryns motivering löd:

”Vinnaren har med företagsledningen i spetsen bestämt sig för att utveckla företaget med ständiga förbättringar genom att involvera personalen, satsa på utbildning i Lean och genom att vara modiga nog att ta extern hjälp. De har på kort tid ökat både produktiviteten, sparat pengar och dessutom identifierat besparingspotential av stor omfattning som de tidigare inte känt till. Det vinnande företaget är ännu ett exempel på hur engagemanget från ledningen gjort ett bra företag ännu bättre och startat resan till att bli ytterligare ett föredöme inom samhällsbyggnadssektorn.”

Detta är precis vad det handlar om! Involvera alla, våga ifrågasätta det befintliga, identifiera vad som kan bli bättre och gör förbättringar. (I reportagen i Byggindustrin kan du läsa mer om vad Flexator och de andra finalisterna – Sven Johansson Bygg och Arcona – åstadkommit). Jag noterar även att detta är ytterligare ett av de företag som jobbar med industriellt träbyggande i Sverige som står som vinnare. Det är även ännu ett tecken på att denna del av vår industri kommit en bra bit på resan med att få tankarna inom Lean att bli en del av vardagen, vilket är precis det vi inom Lean Forum Bygg vill ska ske.

Ett föreläsningsknep som jag ibland tar till inom Lean-utbildningar är att jag frågar: ”Om vi tar företagets alla kostnader, adderar en liten vinst så får vi priset. Håller ni med?” Vanligtvis så nickar de flesta i rummet, eftersom detta förefaller fullt rimligt. ”Vad synd att ni håller med, för så är det väl egentligen inte? Priset bestäms av kunden och marknaden, så vinsten får vi nog se som potentiell. Detta betyder också att det enda vi faktiskt kan påverka är de egna kostnaderna.”

Det betyder också att vi faktiskt har nyckeln till vår egen framgång i våra egna händer!