Inom ramen för Vinnova-projektet VALLA Coach inom Smart Built Environmentkommer BoKlok, IKANO Bostad, Veidekke och NCC träffas för att dela erfarenheter kring hur Last Planner kan skapa förutsättningar för ett bättre genomförande på våra byggplatser. De olika företagen har tillämpat Last Planner-metodiken på olika sätt i sina verksamheter och syftet med dagen är att tillsammans ge en introduktion till och inspiration för både nya och mer erfarna användare av Last Planner, där vi även kan utbyta erfarenheter med varandra.

En effektiv planering och uppföljning på kort sikt genom visuell planering, där man även involverar våra underentreprenörer på byggplats, är i min mening en förutsättning för en effektiv framdrift av produktionen. Dock är det viktigt att metodiken anpassas till de förutsättningar som finns i respektive företag – av denna anledning ser jag verkligen fram emot att få utbyta erfarenheter med de andra företagen!