Lindbäcks Bygg och BoKlok arbetar tillsammans i Smart Built Environments projekt Uppkopplad byggplats. I mars hade vi en träff där vi var överens om att vi måste länka samman planeringsprocessen i byggandet via Last Planner, exempelvis genom att använda SOB (standardoperationsblad) och erfarenhetsåterföring. På så vis kan vi skapa en planering som är flexibel, samtidigt som den innehåller standardelement. Detta kommer vi att arbeta vidare med inom projektet.

Den 17 april kommer dessutom BoKlok till Luleå för att besöka Luleå tekniska universitet (LTU), där de ska eklatera sin förlovning! Skämt åsido så ska de etablera ett långsiktigt samarbete kring forskning och utveckling och i samband med det mötet arrangeras också en workshop med ovanstående som tema – kontakta gärna LTUs Gustav Jansson på institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser om du vill veta mer.

I projektet ska vi även ta upp diskussioner med IT-leverantörer med tanke på behovet av bra uppkopplingar. Det omfattar till viss del även IoT – Internet of Things – då det förmodligen kommer att krävas i olika komponenter inom byggandet. Senast den 1 juni ska vi vara överens om hur vi går vidare med projektet och vilka parter som ska ingå. Om någon sitter därute med någon supersmart lösning så kontakta Gustav enligt ovan. Lean och digitalisering hänger alltmer ihop och det är kul att Lean Forum Bygg är en del av den utvecklingen.

Dessutom är det riktigt kul med arrangemanget i väst den 12 april med bland andra Ytterbygg, en av våra tidigare vinnare till utmärkelsen Årets Lean-byggare. Det kommer säkerligen att vara intressant både för åhörarna att höra vad som hänt sedan dess, liksom för Ytterbygg med en genomlysning av deras fortsatta arbete. I samband med detta kommer även NCC – som för övrigt också är med i Uppkopplad byggplats – berätta om sina tankar runt digitalisering och samhällsbyggande. Den grytan kokar ordentligt och jag känner en stor tillförsikt att det är ett projekt som kommer att kunna hjälpa byggbranschen.