På NCC har vi gått över till vår visuella planering, något som sprider sig som löpeld över företaget. I en del av våra större projekt kan det vara en utmaning i att dokumentera och följa upp dessa ”löften” som ges enligt tidsplanerna. Även bland de som lärt sig verktyget finns det en del som känner ett behov av någon form av IT-stöd. Efter att ha prövat en bukett av olika program så har vi valt ett från företaget Yolean. Det har sitt ursprung i ett Vinnova-projekt tillsammans med Volvo kring produktionsplanering men har grenat ut sig till andra branscher och industrier. Vi har då testat byggdialekten av programmet.

Det har fallit väldigt ut bra, mycket tack vare våra intresserade och passionerade användare. Brukarna ute på våra arbetsplatser har hjälpt Yolean att utveckla ett smakfullt sätt att dokumentera arbetet. Bara det att vi har haft ett utvecklingsarbete parallellt med full drift visar att det fungerar riktigt bra. Är du intresserad av att få veta mer? Anmäl dig då till Lean Forum Byggs seminarium den 12 april då personal från NCC kommer att berätta mer om visuell planering – anmäl dig här!