Att göra rätt från början, att rätta till eventuella fel tidigt i processen, att dra i andon-snöret – allt detta är välkänt inom Lean. I byggbranschen kan vi bli bättre på detta och då tänker jag framför allt på projekteringen. Tyvärr är det få fel som löser sig själva varför felen istället ackumuleras och får lösas i ett senare skede. Det innebär att de hamnar på arbetsplatsen, mitt i produktionen. Det säger sig själv att detta varken är bästa platsen eller bästa sättet att adressera problemet. Störningar uppstår och det försvårar ett effektivt flöde; resurser läggs på att lösa problem istället för att koncentreras på produktionen.

Att det finns granskade och godkända bygghandlingar klara innan byggandet börjar är ovanligt. I regel byggs det istället efter förfrågningsunderlaget eller andra typer av preliminära handlingar. Det här är ett systemfel som branschen lider av och orsakerna till detta är flera; tidsbrist, brister i projekteringsplanering och styrning, stort tryck på att få igång bygget, sena ändringar, långa och komplicerade granskningsprocesser med mer – listan kan göras lång.

För att förenkla granskningen av system- och bygghandlingar har en bred arbetsgrupp från branschen nyligen enats om en ny branschstandard som tagits fram i projektet Effektivare granskningsprocess, ett projekt som har drivits under ledning av BEAst och med finansiering från SBUF. Här kan du ladda ner slutrapporten från projektet och här kan du hämta själva standarden. Projektet Effektivare granskningsprocess är också nominerat till SBUF-priset Årets Innovation.