Det har redan genomförts ett arrangemang och i veckan arrangeras ytterligare ett med Brains & Bricks som vi gärna marknadsför här på Lean Forum Bygg. Det påminner mig om historien bakom namnet, vilket kommer från tiden då universitetet byggdes – det är inga billiga byggnationer. I det sammanhanget var det någon som nämnde att det var billigare med brains än med bricks – därav namnet på centrumbildningen!

Det är ett namn som fångar byggandet på ett bra sätt. Visst är det bra att ha alla delar, prylar och komponenter på plats men det krävs också planering, det vill säga brains. Vi är ofta ivriga att komma igång men det krävs också planering. Det kan vara klokt att vara lite cool inledningsvis och inte kasta sig över produktionen. Brains & Bricks är helt rätt ute.

En utveckling som inte varit odelat positiv är att vi gärna ser så låg budget som möjligt för projekt- och produktionsplaneringen, liksom för stabsfunktioner med mer. Mycket av framgångsfaktorerna ligger dock i att detta är på plats. En tes inom Lean är att planera långsamt och noggrant för att sedan satsa på ett snabbt genomförande. Det ger bra resultat.

Just för byggbranschen är detta något vi borde kunna ta till oss – att planera långsamt – eftersom den delen av bygget dessutom är ganska billigt. De fel du hittar kan fixas och lagas kostnadseffektivt. 80/20-regeln gäller, vi har 20 procent av kostnaden men 80 procent påverkansgrad. Det omvända gäller när bygget är igång – se gärna kollega Claes exempel – vilket kan ge kostsamma konsekvenser, inte bara för byggare och kund utan även för kringliggande verksamheter och boende.