Det var ett fantastiskt intresse för vårt senaste frukostseminarium här i Göteborg den 12 april. Tillsammans lyckades Framtidens Byggutveckling och NCC locka talare från både Ytterbygg och NCC – med lite bonusinlägg även från Yolean. Mats Berntsson, VD på Ytterbygg som var Årets Lean-byggare 2012, berättade om deras fortsatta Lean-resa. Utan några yviga gester kunde han berätta om en fantastisk framgångsresa, där jag framför allt fastnade för en sak: De hade nyligen en annons ute om en arbetsledare och fick hela 75 svar – det händer bara inte! De har verkligen lyckats sätta kulturen i bolaget, det är så mycket mer än metoder och whiteboard, de ÄR ju Lean!

Det var även intressant med Jonas Julin, platschef på NCC, och hans beskrivning av hur de arbetar med visualisering. De använder ett visualiseringsverktyg från Yolean som de är mycket nöjda med och det var riktigt inspirerande att lyssna till hur Jonas och hans medarbetar använder ny teknik. Idag samlas alla framför den stora digitala tavlan med digitala ”postitlappar” för att planera och driva sitt arbete. Här var det kanske mest intressanta det faktum att när det platschefsledda mötet var över står tavlan till förfogande för respektive arbetsledare att gå in och tillsammans med sina medarbetare och planera sin del av arbetet. Det är alltså ingenting som används endast av ledningen utan samma verktyg kan användas genom alla led.

Även Amer Catic från Volvo, som var på plats med sin kollega Dag Bergsjö från Yolean, berättade kortfattat om Yoleans tillkomst och möjligheter. Verktyget är en spinoff från ett Vinnovaprojekt kring produktionsplanering med Volvo och Chalmers bland andra. Det var som sagt ett stort intresse för alla talare på arrangemanget, det kändes lite som ett uppdämt behov och många stannade kvar efteråt och minglade. Bara det faktum att vi inte hade några avhopp utan tvärtom – det kom fler än vad som var anmälda – bådar gott inför kommande arrangemang!