I en tidigare logg från februari i år skrev jag bland annat så här: ”Jämfört med traditionell projektutveckling av bostäder är vi redan idag i stort sett dubbelt så snabba tack vare ett standardiserat koncept och industriell produktion av volymelement som monteras på byggplatsen. Nu ska vi bli ännu snabbare och vi ser en potential att förbättra både den långsiktiga planeringen av pipe-line av projekt, produktionsplanering i projekten samt metoder för daglig styrning av projekt. Målet är att korta produktionstiden med 30 procent till 2020 med fortsatt fokus på kvalitet och säkerhet.

Efter vi monterat våra volymer är cirka 80 procent av arbetet klart. Vi vill efter avslutat montage ersätta vår ganska traditionella byggplats med ett industrialiserat slutmontage i syfte att korta byggtiden – fortfarande med fokus på kvalitet och säkerhet. Ett led i arbetet med att förbättra vår produktionsplanering är att vi har haft praktikanten Robert som outtröttligt var 15e minut under sex månader genomfört inte mindre än 6000 ronder på 33 ”arbetsstationer” på en av våra byggplatser i Stockholm. Vid 82 000 mätpunkter har vi samlat in vem som gjort vad, när, hur lång tid det tog samt huruvida arbetsmomentet var värdeskapande eller inte.

Vi har därmed bland annat fått kontroll på hur stor andel av våra aktiviteter som utförts när de planerats samt värdefulla nyckeltal för arbetsmomentens tidsåtgång samt kostnad. Stor potential till förbättring för BoKlok! Denna omfattande data kommer nu användas av två examensarbetare som kommer simulera hur snabbt vi borde kunna färdigställa projektet om vi planerar bättre och använder oss av resurser på ett mer effektivt sätt. Det metodiska arbetet kommer innebär att vi på ett faktabaserat sätt ytterligare kan förbättra planeringen och därmed effektiviteten i våra projekt.

Då det inte är så effektivt att ha en praktikant i alla våra projekt som samlar in data kommer vi i Smart Built Environments projekt ”Uppkopplad byggplats” se om det finns några sensorer som skulle kunna göra arbetet istället. Hittar vi en kommer vi kalla den Robert!