Det enkla är ofta det mest effektiva, något som är värt att tänka på emellanåt. Själv reflekterar jag kring det i samband med Toyotas välkända fem ”Varför?”, en väldigt bra – och enkel – metodik för att verkligen borra sig ner i en frågaställning för att hitta kärnproblemet. Inte alltför sällan hamnar vi ingenjörer i ställningen ”jaså var det DET som var problemet” när vi initialt redan identifierat en annan lösning än den som löste rotorsaken.

I detta ligger det också en djupare mening, som det ofta gör i det ”enkla”. Det finns en aspekt av reflektion; varför gör vi detta? Vi tar oss tid att luta oss tillbaka och verkligen tänka efter, något som psykologen Daniel Kahneman beskrivit med sina System 1 och System 2: Det första är intuitivt och erfarenhetsbaserat, det andra eftertänksamt och hanterar mer komplexa frågor. Var det verkligen så här det var? Ska vi analysera djupare, kan vi reflektera tillsammans?

Ytterligare en aspekt i detta, som också återfinns övergripande inom Lean, är respekten för individen. ”Här är problemet, detta är lösningen!” – men det känns fel, varför ska vi göra så? Istället för att peka med hela handen omfamnar tankesättet en mer mottaglig attityd; ”förklara för mig hur du resonerar.” Det landar en hel del respekt i en enkel metodik som fem ”Varför?”!