Så är det snart dags för spårbyte då jag nu ska skifta arbetsplats. Jag flyttar från akademin och går till beställarsidan och Trafikverket som idag har ett uttalat uppdrag kring industriellt byggande, med andra ord en tydlig koppling till Lean. Det ska bli både intressant och utmanande att se vad jag kan bidra med. Diskussionen kring industriellt byggande har framför allt handlat om hus, så det ska bli spännande att se hur anläggningssidan kan bli mer industriellt tänkande.

Hur min karriär påverkar engagemanget i Lean Forum Bygg återstår att se, men spontant kan det finnas ett intresse för såväl bevakning som påverkan. Min avslutande tid vid universitetet har annars omfattat två nyligen genomförda arrangemang med tydlig koppling till Lean Forum Bygg med både Brains & Bricks och IQ Samhällsbyggnad, där de sistnämnda var mycket nöjda med det senaste eventet. Det var ganska mycket folk på plats där fokus låg på utveckling, inte bara på digitalisering, med Smart Built Environment och Brains & Bricks som aktivt arbetar för att koppla samman branschen med de som har relevant kunskap.

Det vi ser är att mycket av den kunskap som behövs och efterfrågas inom bygg idag ligger hos aktörer utanför branschen. Det är viktigt att förmedla insikten om möjligheten att bidra till att höja tempot på digitaliseringspårocessen i byggsektorn även till dessa aktörer. Vi måste utnyttja befintlig kunskap – inte ständigt uppfinna hjulet på nytt – genom att få upp ögonen för de med relevant kunskap och kompetens även om de inte idag arbetar inom bygg.