Det växer i byggbranschen; det blir högre och högre och större och större lokaler. Spännvidden ökar och ett material som klarar av detta bra är stål, ensamt eller i kombination med trä eller betong. En sak som slår mig när jag tittar på modernt svenskt stålbyggande är: Var finns koncepten?

De flesta stålstommar för större byggen verkar svetsas på plats. Att svetsa på plats måste vara svårt med tanke på vad regn, snö, vind och kyla ställer till med. Det torde också vara svårt att komma åt det som ska svetsas på ett bra sätt. Hur säkras kvaliteten på svetsen, och hur är det med arbetsmiljön?

I London råkade jag av en tillfällighet få syn på lite engelskt stålbyggande. Här var det skruv och bult överallt, ingen svetsning på plats. Kan det vara så att engelskt stålbyggande är mer utvecklat än den svenska? Jag vet inte, men jag vet att montagetiden blir lång om man svetsar på plats.

Att ha korta ledtider är ett vinnande koncept, du ska helt enkelt inte hålla på för mycket på byggarbetsplatsen. Svetsning på plats känns för mig som ett ickeindustriellt byggande som i längden kommer att vara föråldrat och ineffektivt. Stomstålbyggarna får gärna anta utmaningen; använd Kaizen och Jidoka, industrialisera och öka effektiviteten!