Framtidens Byggutveckling blir partnerföretag i Lean Forum Bygg, vilket vi är mycket glada över! Jag känner att det är ett naturligt steg då vi varit medlemmar under en längre tid och där jag själv varit aktiv som styrelsemedlem under det senaste året. Det är en positiv utveckling där vi ser en självklar nytta bland annat i det nätverk som Lean Forum Bygg representerar, där vi både vill lära oss av andra och själva dela med oss av våra erfarenheter.

Bland partnerföretagen och organisationerna är det inte så många byggherrar; det är Vellinge Bostäder och nu också vi. Både som styrelsemedlem och som representant för Framtiden Byggutveckling känns det mycket bra med denna breddning. För att knyta an till Helenas insiktsfulla logg från i tisdags så måste vi producera fler bostäder till minst lika bra kvalitet som nu men med mindre resurser. Att då ingå som en del av Lean Forum Bygg känns som en självklarhet.

Även mina kollegor tycker att det ska bli spännande och bra och framför allt rätt – vi ska som sagt bygga mer, högre volymer men samtidigt med en långsiktigt hållbar kostnadsmedvetenhet. På sätt och vis ligger det i vårt uppdrag att adressera dessa frågor och då är Lean Forum Bygg en utmärkt arena att lyfta dem på!