I mitt senaste inlägg nämnde jag praktikanten Robert som samlade in stora mängder data från BoKlok-projekt i Stockholm för vidare analys. Nu har vi haft två examensarbetare från Linköpings universitet som utifrån dessa data simulerat hur snabbt vi teoretiskt skulle kunna bygga i våra projekt. De har gjort 240 000 så kallade Monte Carlo-simuleringar i ett verktyg som heter Vico Schedule Planner med två olika scenarier á 120 000 simuleringar var. Ett scenario innebar att istället för ett montageteam använda sig av två i de två huskropparna. Jämfört med idag kunde vi mer än halvera byggtiden genom mer resurser, bättre planering och kontinuerligt arbete – givetvis endast i teorin, men det visar på en tydlig potential!

Vi vet att vi redan idag är ganska snabba, men simuleringarna visar nya möjligheter – och givetvis nya flaskhalsar. Går det att få igång vatten och avlopp under denna tid? Vad är det som egentligen hindrar oss från att halvera tiden? Del två i studien är nu att ta fram en handlingsplan kring hur vi praktisk kan gå vidare. I den teoretiska tidplanen ser vi att det borde vara fullt möjligt, men vad är det vi behöver? Fler produktionschefer?

Samtidigt ska vi återigen betona att detta är en teoretisk – om än väl underbyggd – simulering med olika risknivåer, där vi nu kan gå vidare och agera på datainsamlingen. Det är jättespännande och vi har åter fått vatten på vår kvarn beträffande förbättringspotentialen som finns även i redan väl fungerande och praktiskt effektiva processer. Här går verkligen möjligheterna med digitalisering och Lean hand i hand!