Det finns ett antal lovande projekt på gång som kommer att erbjuda nya källor till förbättringar för byggbranschen. Bland annat har Boverket fått i uppdrag att kartlägga byggskador ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Uppdraget ska vara redovisat senast den 31 december 2018, så de är för tillfället som bäst ute ioch intervjuar branschen och dess företrädare för att identifiera vilka skador som finns därute.

Ett annat projekt är ”Ständiga förbättringar – riskminimering genom befintlig försäkringsdata” som finansieras genom SBUF, vilket beräknas vara klart till oktober 2018. Vad dessa två projekt gör är att de försöker ta reda på och hitta vanliga fel och skador för ett statistiskt underlag. Det kan ge oss en verklig möjlighet att se vilka de stora problemen är. Vad gäller försäkringar finns det dock ett visst mörkertal på grund av självriskkostnaden – allt under denna hamnar av förklarliga skäl också under radarn.

Vad vi ändå får är en hel del statistik över fel och skador. I båda dessa projekt är dessutom branschen väl representerad, de har lagt stor vikt vid att få med ”marknadens” synpunkter vilket bäddar för både bra projekt och intresssant material. Det finns alltid mycket att lära av misstag och att ta reda på grundorsakerna till dessa; de välbekanta fem ”Varför?”. Det har tidigare visat sig att om det görs en ordentlig grundorsaksanalys så visar det sig ofta att det handlar om misstag i tidiga skeden, vilket faktiskt kan vara något positivt.

Det är nämligen så att fel eller misstag som uppkommer i tidiga skeden ofta är både lätta och billiga att rätta till – men det gäller att dra i andon-snöret i rätt tid. Därför är det viktigt också för byggbranschen att tillämpa denna filosofi, det vill säga rätt från början med mer resurser i projekteringsfasen. Tyvärr har det varit lite väl stort fokus på resurseffektivitet; det viktiga är att sätta in resurser där de behövs. Vi får inte vara rädda för att satsa mer på de tidiga faserna!