Den 14-16 maj genomförde vår ”systerorganisation” i öst – Lean Construction Institute Finland – sin Lean Construction Congress 2018 med cirka 180 (betalande) deltagare. Imponerande! Det var också ett imponerade program, bland annat med parallella sektioner för fördjupning där jag själv hade jag förmånen att föreläsa vid sessionsrubriken ”Building Services Prefabrication”. Presentationerna under konferensdagarna var både nationellt inriktade med finska föreläsningar samt en ”global” dag med inbjudna internationella talare.

Min reflektion är att det för det första var en fantastisk bredd och mix åt alla håll och ledder – akademi och företag, unga och gamla, konsulter och entreprenörer, ett verkligt tvärsnitt av hela samhällsbyggnadssektorn. För det andra kändes de flesta industrirepresentanterna genuint nyfikna och villiga att ta till sig ny teknik och tankesätt. Det kanske kan vara en effekt av att Finland har en relativt liten egen ekonomi vilket gör att de måste vara mer öppna, men det är ett duktigt folk som genomför det de förutsatt sig – med envishet och vilja har de kommit långt! Inom de områden de inte kommit lika långt visar de en enorm nyfikenhet kring vad övriga världen kan erbjuda.

Beträffande Lean och byggsektorn har Finland förmodligen haft nytta av sin akademiska tradition med kopplingen till CIFE i Kalifornien (Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University). Här skedde mycket av den tidiga teoriutvecklingen inom Lean Construction med direkt överhörning till Finland, något vi till stor del saknat i Sverige. Med Per-Erik Josephsons bortgång tappade vi ytterligare, då han tidigt var en engagerad kraft i det nätverket.

Igår genomförde vi Lean Forum Byggs årsmöte på NCC i Solna. Det är så roligt att träffa personer och organisationer som verkligen har tagit tydliga steg framåt, där jag då främst tänker på Årets Lean-byggare Flexator. Detta Produktionslyftsföretag har också reflekterat över sin egen resa med en vilja att dela med sig, vilket är helt fundamentalt för ett nätverk som Lean Forum Bygg. Det är bara att gratulera VD Ola Adolfsson till hans öppna sätt och härliga attityd som gör att man blir både inspirerad och glad av att lyssna! Även roligt med Kajsa Simu och hennes projekt VALLA Coach som verkligen tar tag i metodikutveckling. Vi är ofta duktiga på att ta tag i problemen när och där de dyker upp, men vi är ack så dåliga på att utnyttja dessa erfarenheter för metodikutveckling. Inom VALLA Coach tror jag att det finns en bra råmodell att använda på många ställen!