Så är jag på plats hos min nya arbetsgivare, men jag håller kontakten med Lean Forum Bygg och fortsätter som styrelsemedlem. På Trafikverket har jag rollen som projektledare för samordning av projekteringen av ostlänken, den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. En av uppgifterna är att samordna så att de olika etapperna genomförs på samma sätt, struktur och beskrivning, samtidigt som vi vill erbjuda kontraktörerna utrymme också för innovationer.

Vi kommer även att diskutera byggbarhet, standardisering och upprepningsbarhet – det är i gränslandet mot Lean där industriellt byggande är något som diskuteras flitigt inom Trafikverket. Det ska bli både intressant och spännande att följa och även påverka denna utveckling. Det finns nog anledning att komma tillbaka kring detta i Lean Forum Byggs nätverk vid olika frågeställningar.

Som styrelsekollega Helena har nämnt i sin förra logg så hade vi ett väldigt bra styrelsemöte härom sistens, där bland annat Årets Lean-byggare Flexator delade med sig av sina erfarenheter. Det är den öppenheten och erfarenhetsutbyte vi vill ha mer av! Roligt också att höra om hur både medlemmar och partnerföretag stadigt ökar i föreningen, liksom tankarna kring en mer internationell utblick. Det är tankegångar som funnits på agendan ett tag men nu börjar det verkligen hända!