En utmaning för oss på Framtidens Byggutveckling – och även resten av branschen misstänker jag – är arbetet med erfarenhetsåterföring och hantering av garantiåtgärder. Vi arbetar bara med nyproduktion, från detaljplanbeskedet till dess att vi lämnar över fastigheten till förvaltande bolag. Vi ansvarar dock för fastigheten även under garantiperioden då entreprenören omedelbart måste korrigera eventuella brister och det är vi som har kontakt med entreprenören om det krävs några garantiåtgärder.

Vi behöver ta fram en bra modell för erfarenhetsåterföring, men det är svårt – är det ens möjligt? Det här är något som omfattar hela processkedjan, från vad som gick bra/dåligt i detaljplanen framåt till hur vi överför denna kunskap till hela organisationen. När bostäderna är byggda och det är dags för både för- och slutbesiktningar, hur fångar vi upp upp eventuella fel och brister på ett systematiskt sätt, inklusive de som uppstår under garantiperioden? Vi måste lära oss sätt att förhindra att de uppstår igen och föra in i vår standard och förbättra våra arbetssätt liksom hur vi kommunicerar detta både internt och till våra entreprenörer.

Jag tror som sagt att många brottas med detta. Något som också förmodligen gäller ”alla” är att när du är i slutet av ett projekt så har du redan inlett arbetet med nästa – hur kan vi väcka lusten att jobba med vad som gick fel (eller för all del det som gick bra) när fokus ligger på projektet närmast framför? Vi har ingen modell för detta men vi söker med ljus och lykta – är det någon därute som har tips och idéer är ni varmt välkomna att höra av er! Min övertygelse är att det krävs en riktigt genomtänkt process och förmodligen någon form av digitalt verktyg som underlättar informationsinsamlingen.